mua đèn nhà xưởng ở băc giang

đèn nhà xưởng ở bắc giang

SẢN XUẤT ĐÈN NHÀ XƯỞNG TẠI BẮC GIANG

Sản xuất đèn nhà xưởng tại Bắc Giang. Bắc giang là tỉnh thành có diện tích tương đối lớn, diện tích lên đến 3.825km2. Tổng các khu công nghiệp lên đến 22, tiêu biểu phải kể đến: Khung công nghiệp Vân Trung, Đình trám, Quang châu,… Những nhà máy sản xuất cần được cung câp…

Xem thêm